Sedan många år har jag arbetat som skolpräst. Det betyder att jag mött elever från förskolan ända upp till gymnasiet. Ofta träffar jag eleverna i klassrummen men inte så sällan har det varit större samlingar med 300 mellanstadieelever i en gymnastiksal. Eller 500 högstadieelever i en aula.

Att gå fram och ställa sig inför en större grupp barn eller ungdomar är faktiskt en utmaning. Man har inte särskilt många sekunder på sig att skapa någonting som gör att eleverna känner att de vill fortsätta lyssna. Givetvis handlar det om hur man säger någonting men också om vad man säger. De måste känna att personen har något vettigt att komma med, något man uppfattar som relevant. 

För mig började det i skolan och skolan är fortfarande min bas. Samtidigt dröjde det inte länge innan jag också fick möta vuxna. Och så blev det föräldramöten, lärarfortbildningar, det blev samlingar för vårdpersonal i etik och bemötande. Det kunde handla om relationer på en arbetsplats, bemötande, kick-off-samlingar för att hitta enheten och få en bra start på terminen. Eller olika infallsvinklar i chefsutbildningar.

 I en grupp högstadieelever går det inte att bara prata. För att hålla koncentrationen behöver man nu och då bryta av, få resa sig upp och göra någonting annat. Det betyder att jag samlat på mig ett antal övningar genom åren som har med ämnet att göra och som breddar upp och vidgar tankarna. När jag sedan började jobba med vuxna insåg jag att behovet fanns där också. Inte heller en grupp vuxna tycket om att bara sitta och lyssna. Därför brukar jag nu och då bryta av med någon övning där man får prata, skratta och kanske också agera.

Jag har haft föredrag i många olika sammanhang och under ganska många rubriker. Ändå tycker jag allra bäst om när läraren, chefen eller arrangören berättar för mig om gruppen, förklarar deras situation. Och sedan fortsätter med att säga vad de skulle vilja se, vilka frågor och tankar som skulle behöva komma upp. Kanske också vilka känslor man skulle vilja se hos gruppen när passet är över, vad som ska finnas i deras ansiktsuttryck när de går därifrån. För mig är det då en föreläsning blir bäst, när den skräddarsys för just den här gruppen. Det ska vara nytt och friskt, både för deltagarna och för mig.

Ämnen jag ofta talar över:

För vårdpersonal, lärare och andra som jobbar med människor kan etik, värdegrund och människosyn vara viktiga ämnen att fundera över. Självfallet gäller det också en skolklass, människor inom socialtjänst och behandling eller en grupp föräldrar. Vad har vi för grundsyn? Hur ser vi på patienter, elever, klienter eller kunder? Hur bemöter vi dem? Varför bemöter vi människor olika? Är det bra, dåligt eller kanske nödvändigt? Finns det en värdegrund vi kan enas om?

 • Etik
 • Bemötande
 • Värdegrund
 • Vardagsetik
 • Svåra etiska överväganden
 • Att orka…

Som skolpräst har jag jobbat med barn och ungdomar i ganska många år. Efter ett tag var det några lärare som bad mig komma och prata på ett föräldramöte. Så började det och så har det fortsatt. Det finns givetvis inga perfekta föräldrar. Samtidigt är få uppdrag viktigare än just föräldraskapet. Att någon gång få sitta ner och fundera kring föräldrarollen tror jag är både nyttigt och ganska roligt. 

Jag är ute ganska mycket och pratar om föräldraskap på olika förskolor och skolor. Ibland ombeds jag komma till en idrottsklubb eller en kyrka för att diskutera ledarskap. Andra gånger handlar det om att vara tonårsförälder.  

 • Att vara förälder
 • Barn går inte i repris
 • Våga vara förälder
 • Att bli tonåring – och att bli tonårsförälder
 • Att vara foster-/adoptivförälder
 • It takes a village to raise a child

Både nu och då är jag ute och har möten, bibelsamtal eller predikningar i olika kyrkor – både inom ramen för mitt jobb men också då man ber mig komma till andra platser. Många gånger handlar det om en fredag- eller lördagskväll eller kanske en samling mitt i veckan. Genom åren har jag haft förmånen att besöka de flesta kyrkor och samfund liksom i många ekumeniska sammanhang runt om i landet.

 • Kallelsen 
 • Själavårdskväll med Torgny Wirén
 • Bibeln 
 • Buden
 • En genomtänkt tro
 • Andens frukter
 • Livets mening i Predikarens bok
 • Trosbekännelsen 
 • Du är inte färdig – och det är som det ska
 • Sju skäl att tro
 • De svåra frågorna
 • Lidandets problem